Τιμές

Οι ανταγωνιστικές τιμές μας

Έκπτωση

Δημιουργία eshop

από699€ *

  • Βασικό template + προσθήκες
  • Πλήρως παραμετροποιήσιμα
  • Τραπεζική πληρωμή (Redirect)
  • Διαχείριση προϊόντων
  • Διαχειριστικό εργαλείο
εφάπαξ πληρωμή
Έκπτωση

Πλήρης Υποστήριξη & Διαχείριση

από39.2€ *

  • Συνεχόμενες ενημερώσεις
  • Αναβαθμίσεις στις τελευταίες εκδόσεις
  • Αντιμετώπιση οποιουδήποτε προβλήματος
  • Μικρές παραμετροποιήσεις
  • Εκπτώσεις σε ενδεχόμενες αλλαγές ή προσθήκες
ανά μήνα
* Οι τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν ΦΠΑ